มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ความหมายสัญลักษณ์


กิจกรรม

 1. คลิกชื่อนักศึกษาเพื่อเปิดบล็อกของตนเอง

 2. ลงชื่อเข้าใช้งานคลิกบทความใหม่

 3. คัดลอกชื่อเรื่องจากบทความของครูไปวางลงในช่องชื่อเรื่องของตนเอง

 4. คลิกความคิดเห็นท้ายบทความในหน้าแรกเพื่อดูผลการตรวจผลงาน

 5. ดูรูปที่ 3.9 ด้านล่างนี้ โดยดูสัญลักษณ์ตรงหมายเลข 1
ที่มา: อุตุนิยมวิทยา, กรม. (2552). แผนที่อากาศผิวพื้น. [Online]. Available: http://www.tmd.go.
th / weather_map.php [2,552, เมษายน 15].ส่วนขยาย

 • พิมพ์หมายเลขในช่องความหมายที่ตรงกับหมายเลขหน้าข้อความต่อไปนี้ลงในบล็อกของตนเอง


1. เป็นอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส 2. ทัศนวิสัยของการมองเห็นเป็น 98 กม.3. อุณหภูมิเป็นของจุดน้ำค้าง 26 องศาเซลเซียส 4. ความกดอากาศเป็น 1,008.9 มิลลิบาร์5. การเปลี่ยนแปลงความกดอากาศเป็นเวลา 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา6. ความสูงของฐานเมฆเป็น 90 กม.7. แนวโน้มความกดอากาศเป็นเวลา 3 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นคงที่หรือเพิ่มขึ้นแล้วลดลงหรือลดลงแล้วลดลงอย่างรวดเร็ว8. สัดส่วนปริมาณเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าเป็น 7 / 8 ส่วน

9. ชนิดของเมฆชั้นสูงเป็น H8 รหัส

 • พิมพ์หมายเลขในช่องสัญลักษณ์ในตารางที่ 2.7 ซึ่งตรงกับหมายเลขหน้าข้อความต่อไปนี้ในบล็อกของตนเอง


1. ท่าเรือที่สำคัญ 2. ปล่องภูเขาไฟ 3. รร.มัธยมปลาย 4. รร.ประถมศึกษา5. มหาวิทยาลัย 6. วิทยาลัยเทคนิค 7. ศาล 8. วัด9. สถานีตำรวจ 10. สวนผลไม้ 11. นาข้าว 12. ที่ทุรกันดารสร้างผังความคิดต่อจากที่ทำไว้ ดังนี้6. แนวแบ่งเขตระหว่างประเทศ 7. แนวแบ่งเขตจังหวัด 8. แนวแบ่งเขตอำเภอ9. วัดมีโบสถ์ 10. อาคาร 11. เจดีย์หนือสถูป 12. มัสยิด13. สะพานคอนกรีต 14. จุดระดับสูงสุด 15. แม่น้ำลำธารตลอดปี 16. คลองไม่ตลอดปี17. ทะเลสาบตลอดปี 18. นาข้าว 19. หน้าผาสูงกว่าช่วงต่างเส้นชั้นความสูง 20. ป่าทึบ

 • นำผังความคิดใส่ลงในบล็อกของตนเอง2 ความคิดเห็น:

 1. D จร้า
  555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  ตอบลบ