มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คำถาม

กูเกิล  แม็ปส์
1.  ก่อนวางที่ตั้งเว็บไซต์เพื่อแทรกรูปภาพ  ทำอย่างไร ......................................
2.  เพื่อส่งอีเมลตำแหน่งบ้านที่สร้าง  หลังจากคลิกเพิ่มเติมแล้วคลิกที่ใด ..................................

ลองดู  แม็ป
3.  เพื่อวัดพื้นที่สุรินทร์  คลิกที่ใด ..................................


พ็อยท์มี
4.  เพื่อสร้างตำแหน่งบ้านด้วยรูปดาวสีเหลือง  คลิกเมาส์ขวามือตรงตำแหน่ง  จากนั้นคลิกที่ใด
 ..................................

จีโอแคชชิ่ง
5.  เพื่ออ่านพิกัดภูมิศาสตร์แบบองศาและซีกโลก  ดูตรงไหน..................................

ฟรี  แม็ป  ทูลส์
6.  เพื่อเข้าใช้โปรแกรมต้องพิมพ์ที่ตั้งเว็บไซต์ว่าอะไร..........................................................
7.  เพื่อวัดพื้นที่แห่งใหม่โดยไม่ลบสุรินทร์  คลิกที่ใด ..................................      
8.  เพื่อดูพื้นที่สุรินทร์เป็นตร.กม.  ดูตรงไหน.................................. 

โซนัม  โซลูชันส์
9.  หลังจากพิมพ์ที่ตั้งเว็บไซต์ของโปรแกรมนี้  จากนั้นคลิกที่ใด ..................................      
10.  เมื่อแก้ไขตำแหน่งวัดพื้นที่ปราสาทตาเมือนธมเสร็จแล้ว  คลิกที่ใด........

กูเกิล  แม็ปส์
1.  เพื่อเลื่อนภาพถ่ายดาวเทียม  คลิกที่ใด ..................................
2.  เมื่อคลิกเปิดการใช้งาน  หลังจากนั้นคลิกที่ใด ..................................

ลองดู  แม็ป
3.  เพื่อลบการวัดพื้นที่สุรินทร์ทั้งหมด  คลิกที่ใด ..................................


พ็อยท์มี
4.  เพื่อลบดาวสีเหลือง  คลิกที่ใด ..................................

จีโอแคชชิ่ง
5.  เพื่ออ่านพิกัดภูมิศาสตร์แบบทศนิยม  ดูตรงไหน..................................................

ฟรี  แม็ป  ทูลส์
6.  เพื่อค้นหาสุรินทร์  พิมพ์ชื่อนี้ที่ช่องใด..........................................................
7.  เพื่อตรวจสอบการวัดพื้นที่สุรินทร์  โดยให้หมุดหายไป  คลิกที่ใด ..................................      
8.  เพื่อวัดพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แบบรัศมีของวงกลม  ตัวชี้มีลักษณะอย่างไร...................

โซนัม  โซลูชันส์
9.  ก่อนพิมพ์ชื่อปราสาทตาเมือนธม  ปุ่มที่คลิกโดยอัตโนมัติคือปุ่มใด ..................................      
10.  หลังจากเปลี่ยนหน่วยวัดพื้นที่ปราสาทตาเมือนธมเป็นตร.กม.แล้ว  คลิกที่ใด..............................

กูเกิล  แม็ปส์
1.  เพื่อสร้างตำแหน่งบ้าน  คลิกที่ใด ..................................
2.  เพื่อเปิดดูตำแหน่งบ้านจากการค้นหาเส้นทางที่สร้างแล้ว  คลิกที่ใด ..................................

ลองดู  แม็ป
3.  เพื่อลบเฉพาะตำแหน่ง  คลิกที่ใด ..................................

พ็อยท์มี
4.  เพื่อแก้ไขเลขที่บ้าน  คลิกที่ใด ..................................

จีโอแคชชิ่ง
5.  เพื่อเข้าใช้โปรแกรมต้องพิมพ์ที่ตั้งเว็บไซต์อะไร..................................................

ฟรี  แม็ป  ทูลส์
6.  เพื่อวัดพื้นที่สุรินทร์  ผลการค้นหาคลิกที่ใด..........................................................
7.  เพื่อหาปุ่มลบพื้นที่แบบรัศมีของวงกลมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  คลิกที่ใด ............................    
8.  เพื่อให้เห็นรัศมีของวงกลมที่มีหมุดที่เส้นรอบวง  คลิกที่ใด..............................

โซนัม  โซลูชันส์
9.  เพื่อลบการวัดพื้นที่ปราสาทตาเมือนธมทั้งหมด  คลิกที่ใด ..................................      
10.  ค่าความยาวเส้นรอบรูปปราสาทตาเมือนธม  ดูตรงไหน..............................

กูเกิล  แม็ปส์
1.  เพื่อส่งอีเมลตำแหน่งบ้านที่สร้างขึ้น  ที่ชื่อเรื่องให้ปรากฏเลขที่บ้านโดยอัตโนมัติ  ที่หน้าต่างข้อมูลคลิกที่ใด ..................................
2.  เพื่อเลือกใช้แถบคำอธิบายละติจูด  ลองจิจูด  คลิกที่ใด ..................................

ลองดู  แม็ป
3.  การอ่านค่าพื้นที่สุรินทร์ได้  ที่จุดปลายทาง  คลิกอย่างไร ..................................

พ็อยท์มี
4.  เพื่อเข้าใช้โปรแกรม  ต้องพิมพ์ที่ตั้งเว็บไซต์อะไร..................................................

จีโอแคชชิ่ง
5.  ก่อนคลิกคอนเวิร์ต  แอนด์  แม็ป  ต้องพิมพ์พิกัดอะไร..................................................

ฟรี  แม็ป  ทูลส์
6.  เพื่อลบเฉพาะตำแหน่งล่าสุดของการวัดพื้นที่สุรินทร์  คลิกที่ใด...................................................
7.  เพื่ออ่านค่าความยาวเส้นรอบรูปสุรินทร์  ดูตรงไหน ............................    
8.  เพื่อค้นหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  พิมพ์ชื่อที่ช่องใด..............................

โซนัม  โซลูชันส์
9.  เพื่อหาปุ่มเวอร์เท็ค  เอดิเตอร์  สำหรับแก้ไขตำแหน่งการวัดพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม  คลิกที่ใด ..................................      

10.  เพื่อเปลี่ยนหน่วยวัดพื้นที่ปราสาทตาเมือนธมเป็นตร.กม.  คลิกที่ใด..............................

กูเกิล  แม็ปส์
1.  เพื่อส่งอีเมลตำแหน่งบ้านที่สร้างขึ้น  ที่ชื่อเรื่องให้ปรากฏเลขที่บ้านโดยอัตโนมัติ  ที่หน้าต่างข้อมูลคลิกที่ใด ..................................
2.  เพื่อเลือกใช้แถบคำอธิบายละติจูด  ลองจิจูด  คลิกที่ใด ..................................

ลองดู  แม็ป
3.  การอ่านค่าพื้นที่สุรินทร์ได้  ที่จุดปลายทาง  คลิกอย่างไร ..................................

พ็อยท์มี
4.  เพื่อเข้าใช้โปรแกรม  ต้องพิมพ์ที่ตั้งเว็บไซต์อะไร..................................................

จีโอแคชชิ่ง
5.  ก่อนคลิกคอนเวิร์ต  แอนด์  แม็ป  ต้องพิมพ์พิกัดอะไร..................................................

ฟรี  แม็ป  ทูลส์
6.  เพื่อลบเฉพาะตำแหน่งล่าสุดของการวัดพื้นที่สุรินทร์  คลิกที่ใด...................................................
7.  เพื่ออ่านค่าความยาวเส้นรอบรูปสุรินทร์  ดูตรงไหน ............................    
8.  เพื่อค้นหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  พิมพ์ชื่อที่ช่องใด..............................

โซนัม  โซลูชันส์
9.  เพื่อหาปุ่มเวอร์เท็ค  เอดิเตอร์  สำหรับแก้ไขตำแหน่งการวัดพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม  คลิกที่ใด ..................................      
10.  เพื่อเปลี่ยนหน่วยวัดพื้นที่ปราสาทตาเมือนธมเป็นตร.กม.  คลิกที่ใด..............................

กูเกิล  แม็ปส์
1.  พิกัดภูมิศาสตร์ตำแหน่งบ้านจากการค้นหาเส้นทาง  กำหนดซีกโลกด้วยสัญลักษณ์อะไร
และความหมายอย่างไร .....................................................................................................
2.  เพื่อให้คนอื่นใช้แผนที่ที่สร้าง  คลิกที่ใด ..................................

ลองดู แม็ป
3.  เมื่อคลิกครีเอ็ต  โพลีไลน์  จากนั้นคลิกที่ใด ..................................

พ็อยท์มี
4.  เมื่อคลิกเซิร์ชเพื่อค้นหาหอพัก  จากนั้นพิมพ์อะไร ..................................

จีโอแคชชิ่ง
5.  เพื่อแสดงผลการค้นหาเป็นภาพถ่ายดาวเทียมและถนน  คลิกที่ใด ..................................

อะโดเบ  โฟโต้ช็อป  ซีเอสสอง
6.  เพื่อขยายภาพให้เป็น 100%  คลิกที่หน้าต่างใด .................................................... 
7.  การบันทึก  คลิกเปลี่ยน GIF  เป็นอะไร.............................. 

ฟรี  แม็ป  ทูลส์
8.  ก่อนคลิกปุ่มเซิร์ช  พิมพ์อะไร ..................................

โซนัม  โซลูชันส์
9.  เมื่อพิมพ์ Zonums.com  จากนั้นคลิกที่ใด .................................. 
10.  อักษรยูทีเอ็มโซนเป็น P กำหนดด้วยค่าเท่าใด .............................................

กูเกิล  แม็ปส์
1.  เพื่อกำหนดค่าพิกัดภูมิศาสตร์ทั้งแบบทศนิยมและองศา  คลิกที่ใด............................................
2.  เมื่อคลิกบันทึกแล้ว  จากนั้นคลิกที่ใด ..................................

ลองดู แม็ป
3.  เมื่อคลิกปุ่มสีแดงที่ X   จากนั้นคลิกที่ใด ..................................

พ็อยท์มี
4.  เมื่อคลิกรีมูฟ  จากนั้นคลิกที่ใด..................................

จีโอแคชชิ่ง
5.  เมื่อคลิกเอ็นเทอร์  โคออร์ดิเนตส์  จากนั้นพิมพ์อะไร......... ..................................

อะโดเบ  โฟโต้ช็อป  ซีเอสสอง
6.  เพื่อพิมพ์ชื่อหอพัก  คลิกที่ใด .............................. 
7.  เพื่อเปิดหน้าจอให้มากที่สุด  ที่หน้าต่างเนวิเกเตอร์  คลิกที่ใด .............................. 

ฟรี  แม็ป  ทูลส์
8.  เมื่อคลิกปุ่มเคลียร์  ออลล์  พ็อยท์  จากนั้นคลิกที่ใด .............................. 

โซนัม  โซลูชันส์
9.  เมื่อคลิกโก   จากนั้นคลิกที่ใด .................................. 
10.  เมื่อคลิกอันดู  จากนั้นคลิกที่ใด .................................. 

กูเกิล  แม็ปส์
1.  เพื่อค้นหาเส้นทาง  ที่ช่องค้นหาปรากฏพิกัดประเภทใด ......................................
2.  เมื่อคลิกแล็ปส์ของแผนที่  จากนั้นคลิกที่ใด ..................................

ลองดู แม็ป
3.  เพื่อเข้าใช้โปรแกรม  พิมพ์ที่ตั้งเว็บไซต์ว่าอย่างไร ..................................
4.  เมื่อคลิกรีมูฟ  ดีส  พ็อยท์  จากนั้นคลิกที่ใด .................................. 

พ็อยท์มี
5.  ค่าพิกัดหอพัก  เป็นแบบใด ..................................

จีโอแคชชิ่ง
6.  เมื่อคลิกโคออร์ดิเนต  คอนเวอร์เทอร์  แอนด์  แม็ปเปอร์  จากนั้นคลิกที่ใด ..................................   

อะโดเบ  โฟโต้ช็อป  ซีเอสสอง
7.  เมื่อคลิกโคออร์ดิเนต  คอนเวอร์เทอร์  แอนด์  แม็ปเปอร์  จากนั้นคลิกที่ใด ..................................   
8.  เพื่อพิมพ์ตัวอักษรชื่อหอพักให้มีขอบสีดำ  ที่หน้าต่างเลเยอร์  คลิกที่ใด .............................. 

ฟรี  แม็ป  ทูลส์
9.  เมื่อคลิกเรเดียส  อะราวด์  พ็อยท์  จากนั้นพิมพ์อะไร ..................................    

โซนัม  โซลูชันส์
10.  เมื่อคลิกเก็ต/ทูล  จากนั้นคลิกที่ใด ..................................     

กูเกิล  แม็ปส์
1.  เพื่อกำหนดพิกัดภูมิศาสตร์จากการค้นหาเส้นทางตำแหน่งบ้าน คลิกที่ใด ..................................
2.  เมื่อคลิกแก้ไข  จากนั้นคลิกที่ใด ..................................

ลองดู แม็ป
3.  เมื่อคลิกๆหรือดับเบิ้ลคลิกที่จุดปลายทางสุรินทร์  จุดมุ่งหมายเพื่ออะไร........................................

พ็อยท์มี
4.  การแปลความหมายค่าพิกัดภูมิศาสตร์ทำอย่างไร ..................................................................

จีโอแคชชิ่ง
5.  ที่ช่องเดซิมอล  ดีกรี  เป็นค่าพิกัดแบบใด ..................................   

อะโดเบ  โฟโต้ช็อป  ซีเอสสอง
6.  เมื่อคลิกอีดิตเพื่อวางภาพหอพัก  จากนั้นคลิกที่ใด ..................................   
7.  เมื่อคลิกแอ็ด  อะ  เลเยอร์  สไตล์  จากนั้นคลิกที่ใด .............................. 

ฟรี  แม็ป  ทูลส์
8.  เพื่อวัดพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ  เมื่อตัวชี้เป็น +   จากนั้นคลิกที่ใด ..............................  

โซนัม  โซลูชันส์
9.  เมื่อคลิกไฟล์ทู  จากนั้นพิมพ์อะไร.................................................................................................     
10.  เพื่ออ่านค่าความยาวเส้นรอบรูปปราสาท  อ่านตรงไหน ..............................  

 กูเกิล  แม็ปส์
1.  เพื่อใช้คำสั่งแทรกรูปภาพ  ที่หน้าต่างข้อมูล  คลิกที่ใด ......................................
2.  เพื่อเลือกโปรแกรมแถบคำอธิบายละติจูดและลองจิจูด  คลิกที่ใด ..................................

ลองดู  แม็ป
3.  เพื่อเลือกคำสั่งเป็นภาษาไทย  คลิกที่ใด ..................................


พ็อยท์มี
4.  หลังจากเปิด http://pointme.pointasia.com  จากนั้นคลิกที่ใด ..................................

จีโอแคชชิ่ง
5.  เพื่อพิมพ์พิกัดภูมิศาสตร์แบบทศนิยมให้เปลี่ยนแปลงเป็นยูทีเอ็ม  คลิกและพิมพ์ที่ใด
..................................

6.  เพื่อจับภาพหอพัก  ท่านเปิดใช้โปรแกรมอะไร .................................................... 

ฟรี  แม็ป  ทูลส์
7.  หลังจากพิมพ์ชื่อสุรินทร์  จากนั้นคลิกที่ใด ..................................    

โซนัม  โซลูชันส์
8.  เพื่อเลือกการแสดงผลเป็นภาพถ่ายดาวเทียม  คลิกที่ใด ..................................      
9.  ที่ตั้งเว็บไซต์ของโปรแกรมนี้  พิมพ์ว่าอะไร.............................................................

10.  ระบุชื่อโปรแกรมที่ใช้วัดพื้นที่เป็นไร่  งาน  ตารางวา.............................................

กูเกิล  แม็ปส์
1.  เพื่อคัดลอกเว็บไซต์ของรูปภาพ  ให้ขยายรูปภาพ  แล้วคลิกเมาส์ขวามือที่รูปภาพ  จากนั้น     
คลิกที่ใด ......................................
2.  เพื่อเลือกโปรแกรมเครื่องหมายละติจูดและลองจิจูด  คลิกที่ใด ..................................

ลองดู แม็ป
3.  เพื่อเลือกอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์  คลิกที่ใด ..................................

พ็อยท์มี
4.  เพื่อค้นหาบ้านของเรา  คลิกที่ใด ..................................

จีโอแคชชิ่ง
5.  หลังจากพิมพ์พิกัดภูมิศาสตร์แบบทศนิยม  เพื่อให้เปลี่ยนแปลงเป็นยูทีเอ็ม  คลิกที่ใด ..................................

6.  เพื่อบันทึกภาพหอพัก  คลิกที่ใด ..................................

ฟรี  แม็ป  ทูลส์
7.  หลังจากเปิด http://www.freemaptools.com  จากนั้นคลิกที่ใด ..................................
 
โซนัม  โซลูชันส์
8.  เพื่อลบเฉพาะตำแหน่งล่าสุด  คลิกที่ใด ..................................      
9.  หลังจากพิมพ์ปราสาทตาเมือนธม บ้านตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ คลิกที่ใด .........................

10.  ระบุชื่อโปรแกรมที่ใช้วัดพื้นที่เป็นรัศมีของวงกลม............

กูเกิล  แม็ปส์
1.  เพื่อเปิดปุ่มเครื่องมือสร้างแผนที่  คลิกที่ใด ......................................
2.  เพื่อเลือกโปรแกรมลากเพื่อย่อ/ขยาย  คลิกที่ใด ..................................

ลองดู แม็ป
3.  เพื่อขยายภาพเต็มหน้าจอ  คลิกที่ใด ..................................

พ็อยท์มี
4.  เพื่อแสดงภาพถ่ายดาวเทียมและถนน  คลิกที่ใด ..................................

จีโอแคชชิ่ง
5.  หลังจากเปิดเว็บไซต์ http://boulter.com/geocaching  คลิกที่ใด ..................................

6.  เพื่อจับภาพหอพัก  ที่แป้นพิมพ์  กดที่ใด .................................................... 

ฟรี  แม็ป  ทูลส์
7.  เพื่อลบพื้นที่สุรินทร์  ไปที่ช่องใด ..................................

โซนัม  โซลูชันส์
8.  เพื่อเลือกหน่วยวัดเป็นตร.ม.  คลิกที่ใด .................................. 
9.  เพื่อแก้ไขตำแหน่งเริ่มต้น    คลิกที่ใดแล้วทำอย่างไร .................................. 

10.  ระบุชื่อโปรแกรมที่ใช้ค้นหาเส้นทางจากประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ไปบ้าน
.............................................
กูเกิล  แม็ปส์
1.  เพื่อเชื่อมโยงข้อความในหน้าต่างข้อมูลไปเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ให้ทำแถบสีดำที่ข้อความ  จากนั้น     
คลิกที่ใด ......................................
2.  เพื่อเลือกโปรแกรมเครื่องมือวัดระยะทาง  คลิกที่ใด ..................................

ลองดู แม็ป
3.  เพื่อเลื่อนให้สถานที่อยู่กลางจอ  คลิกที่ใด ..................................

พ็อยท์มี
4.  เพื่อขยายภาพเต็มหน้าจอ  คลิกที่ใด ..................................

จีโอแคชชิ่ง
5.  เพื่อพิมพ์พิกัดให้เปลี่ยนแปลงเป็นยูทีเอ็ม   ต้องพิมพ์พิกัดประเภทใด....................................

อะโดเบ  โฟโต้ช็อป  ซีเอสสอง
6.  เพื่อจับภาพหอพัก  หลังจากกดปุ่มที่แป้นพิมพ์  คลิกที่ใด .................................................... 

ฟรี  แม็ป  ทูลส์
7.  เพื่อวัดพื้นที่รัศมีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  คลิกที่ใด ..................................

โซนัม  โซลูชันส์
8.  เพื่อค้นหาสถานที่  คลิกที่ใด ..................................
9.  เพื่อแสดงค่าพิกัดสูงสุดและต่ำสุดของปราสาทตาเมือนธม  คลิกที่ใด ..................................

10.  ระบุชื่อโปรแกรมที่แสดงภาพถ่ายดาวเทียมของหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ชัดเจนที่สุด
.............................................