มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ระบายสีแผนที่ผ่านเว็บ

ที่มา http://www.fusioncharts.com/maps/GalleryMap.asp?mapName=Thailand

วิธีใช้
  1. เมื่อเลื่อนตัวชี้ไปที่จังหวัดหรือประเทศใด ปรากฏชื่อของจังหวัดหรือประเทศนั้น
  2. มีแผนที่ประเทศต่างๆ
  3. เลือกสีแสดงอาณาเขตได้

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553